Renovering af Restaurant Skamlingbanken ved Kolding.
Nænsom renovering af Restaurant Skamlingsbanken på naturens præmisser til gavn for stedets særpræg, således at banken, udsigten, mindestøtten og landskabet forbliver det vigtigste.